737 155 386
MŮJ KOŠÍK0,00 PŘIHLÁŠENÍ
GASTRO FULL OF LIFE

Jakost

Jakost a bezpečnost dodávaných produktů

Našim primárním cílem z hlediska kvality poskytovaných služeb je dodávání zdravotně nezávadných a kvalitních produktů. Jakožto dodavatelé čerstvého ovoce a zeleniny, bylinek a hub jsme povinni dodržovat celou řadu právních regulativních předpisů upravujících oblast bezpečnosti potravin. Proto je v první řadě kladen důraz zejména na dodržování právních předpisů a dále pak platných doporučení pro jejich dodržování.

V rámci zajišťování bezpečnosti a jakosti sortimentu jsme zavedli v souladu s platnými právními předpisy postupy:

  • Pravidel správné hygienické praxe
  • HACCP

Zavádíme certifikaci systému HACCP

Zajišťování kvality nezůstává pouze otázkou regulace, ale zároveň se stává předmětem poskytování dlouhodobé záruky bezpečnosti a jakosti odběratelům formou zavádění komplexních systémů řízení kvality. V současnosti naše firma zavádí certifikaci systému HACCP jehož dodržování představuje základní princip řízení bezpečnosti dodávaných produktů a východisko pro zavádění dalších potravinářských standardů. V rámci dodržování a zlepšování kvality a bezpečnosti zboží přijala naše firma tyto zásady :

  • pečlivý výběr a hodnocení dodavatelů
  • dodržování skladovacích a přepravních podmínek
  • pravidelná kontrola zboží
  • pravidelné školení zaměstnanců
  • optimalizace zásob (minimalizace stavu zásob a maximalizace obratu zásob
  • optimalizace z hlediska logistiky (umístění skladovacích prostor a přepravy zboží)

Připravujeme zavedení systému ISO 22000

V rámci dlouhodobé koncepce přijala naše firma prohlášení o politice jakosti a bezpečnosti dodávaných produktů. Zavedení a certifikace normy ISO 22000 je jedním z úkolů, kterým se v následujícím období zavazujeme. Tato norma navazuje na zavedený systém HACCP, pravidla správné hygienické praxe a je plně kompatibilní s principy řízení dle ISO 9001.