O firmě

Jsme nově vzniklá firma s týmem zkušených profesionálů, pro které je tato práce náplní života – Gastro full of life!

Společnost sídlí v areálu VELKOTRŽNICE LIPENCE, sdružující největší velkoobchodní firmy a dovozce ovoce a zeleniny. Toto umístění zajišťuje výhodnou polohu z hlediska potřeb zásobování a zachování dodávek čerstvého a kvalitního zboží. K dispozici máme chladírenské skladovací prostory, jejichž oddělení umožňuje optimální řízení teploty a vlhkosti dle požadavků jednotlivých sortimentních druhů. Firma disponuje vlastní chladírenskou autodopravou vybavenou chladícími jednotkami odpovídajícími hygienickým standardům EU. Za účelem dodržení požadované jakosti zboží provádíme pravidelnou kontrolu zboží a ověřování dodávek určených k expedici.